Hradec Králové

9. 9. 2020

Praha

10. 9. 2020

Ostrava

12. 9. 2020

Pozvánka od Heritage Singers

Pozvánka od Radima Passera